Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej  w  sprawie tzw. kształcenia na odległość, wprowadzonego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.                                              Nr  zarządzenia  20/2019/2020 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20...