Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej  w  sprawie tzw. kształcenia na odległość, wprowadzonego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

                                             Nr  zarządzenia  20/2019/2020

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Źródło: Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Zarządzenia Dyrektora  obowiązuje od dnia 25.03.2020 do 10.04.2020

& 1

W okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły, spowodowanego stanem epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Dyrektor wprowadza tzw. kształcenie na odległość, zdalne nauczanie  i  inny sposób realizacji tych zadań.

&  2

Realizacja zadań edukacyjnych prowadzona jest na platformie edukacyjnej, przy pomocy e-dziennika, z wykorzystaniem innych komunikatorów, wcześniej wprowadzonych pilotażowo /Messenger, Skype, WhatsApp/.

&  3

Zajęcia odbywają się w tzw. planie godzin lekcyjnych, obowiązującym w II semestrze roku szkolnego 2019/2020. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie, wykorzystując zasoby  internetowe, wydawnictw i platform edukacyjnych.  Po zakończeniu zajęć  nauczyciele są  dostępni dla ucznia po wcześniejszym ustaleniu formy i pory kontaktu.

&  4

Zobowiązuje się nauczycieli do ewidencjonowania pracy, w tym zapisów w e-dzienniku, tym samym sprawdzania frekwencji uczniów, oceniania pracy uczniów.

&  5

Ocenie podlegają prace pisemne, ćwiczenia, karty pracy wysłane nauczycielowi na komunikatorach internetowych, poczcie elektronicznej i platformie Google classroom. Zeszyty uczniowskie, zeszyty ćwiczeń oraz inne wytwory pracy uczniów zostaną ocenione po powrocie do szkoły. Dopuszczone jest również ocenianie projektów, prezentacji, notatek i prasówek oraz aktywności i poziomu przygotowania do lekcji  w trakcie videokonferencji.

& 6

Nadzór nad procesem kształcenia sprawuje Dyrektor i Wicedyrektor szkoły.

&  7

Wszystkie dane zebrane od uczniów i rodziców służą wyłącznie do celów edukacyjnych oraz ewidencyjnych SIO/Systemu Informacji Oświatowej/ i OKE Kraków.

& 8

Dane uczniów klas 8 zostaną usunięte z ewidencji do 31.12.2020 roku z wyłączeniem archiwizowanych przez szkołę dokumentów np. arkusze ocen.

&  9

Wszystkie dane uczniów i rodziców przechowuje się i  przetwarza zgodnie z RODO.

&10

Kontakt wychowawcy i nauczycieli uczących z rodzicami dotyczący postępów w nauce i organizacji zajęć odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej, telefonu oraz komunikatorów internetowych.

& 11

Pedagog szkolny pełni funkcję doradczą dla nauczycieli i wychowawców w procesie nauczania i wychowania.

Dyrektor szkoły

Adam Urbanek

Możesz również polubić…

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content