Świetlica

Świetlica szkolna 

Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.30
W świetlicy pracują nauczyciele, którzy sprawują opiekę nad uczniami.
W ramach pracy świetlicy realizuje się:
    – pomoc w odrabianiu zadań domowych,
    – pomoc w nauce,
    – zajęcia plastyczne,
    – zajęcia muzyczne,
    – gry i zabawy.
Skip to content