Erasmus+

 

Szkoła Podstawowa w Bobowej realizuje współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ projekt pt. „Zmotywowani do bycia Europejczykami – zmotywowani do nauki”.W styczniu 2019 r. w Agencji Narodowej złożyliśmy wniosek na udział w międzynarodowym projekcie. W maju br. wniosek uzyskał akceptację.

Już 30 maja br. nasza kadra uczestniczyła w szkoleniu i warsztatach komputerowych eTwinning, na których nauczyciele zarejestrowali się do programu, poznali narzędzia eTwinning oraz przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów eTwinning.

Podczas czerwcowego festynu środowiskowego społeczność szkolna, rodzice oraz przybyli goście zostali poinformowani o udziale naszej szkoły w międzynarodowym projekcie Erasmus+, w ramach którego 13 nauczycieli w roku szkolnym 2019/20 wyjedzie na 2-tygodniowe szkolenia metodyczne i językowe do 5 krajów europejskich (Cypr, Malta, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy).

W lipcu br. podpisano umowę z Agencją Narodową na współfinansowanie projektu.

W sierpniu odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu w celu przydzielenia zadań.

We wrześniu na kolejnym spotkaniu roboczym uczestnicy projektu opracowali i zaakceptowali dwujęzyczne ulotki informacyjne, banery i zaproszenia oraz ustalili program imprezy otwierającej projekt.

26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Bobowej odbędzie się inauguracja projektu Erasmus+. 


Inauguracja projektu Erasmus+

 
Kawiarenka europejska

W czwartkowe popołudnie (26.09.2019 r.) na świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste otwarcie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Bobowej współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Hasło projektu to: „Zmotywowani do bycia Europejczykami – zmotywowani do nauki”. 

W ramach projektu 13 nauczycieli w roku szkolnym 2019/20 wyjedzie na 2-tygodniowe szkolenie metodyczne bądź językowe do jednego z 5 krajów europejskich (Cypr, Malta, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy).

W imprezie inauguracyjnej uczestniczyli: przewodnicząca Rady Miejskiej pani Małgorzata Molendowicz, dyrektor szkoły pan Adam Urbanek, wicedyrektor pani Danuta Tarasek, przewodnicząca Rady Rodziców pani Jolanta Turska, koordynator projektu Erasmus+ pan Paweł Popardowski, katecheta ks. Damian Płaza oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bobowej. Spotkanie miało charakter kawiarenki europejskiej.

Impreza rozpoczęła się hymnem Unii Europejskiej i prezentacją flag krajów europejskich. Po hymnie głos zabrał dyrektor szkoły, który przypomniał realizowany w latach 2005-2008 przez naszą szkołę unijny projekt programu Comenius.

Krótką charakterystykę realizowanego obecnie projektu Erasmus+ przedstawił koordynator projektu. Zaprezentował nauczycieli zaangażowanych w projekt oraz kraje, do których nauczyciele wyruszają na szkolenia.  W projekcie uczestniczą: Paweł Popardowski – koordynator, Marta Michalik, Magdalena Górowska, Sylwester Szczepanek, Jolanta Połeć, Lucyna Hartig, Wiesława Tarasek, Małgorzata Molendowicz, Aleksandra Sokołowska, Małgorzata Janus, Lidia Łaś, Ewa Podobińska i Agnieszka Zagórska-Walicka.

Imprezę inauguracyjną uświetnili uczniowie. Młodsi wnosili flagi, starsi w języku polskim, angielskim i niemieckim prezentowali ulotkę informacyjną o szkole, naszym mieście i regionie. Ulotka posłuży nauczycielom do promocji naszego regionu za granicą. Na zakończenie uczennice klas ósmych zaśpiewały piosenki w języku angielskim.

Program eTwinning

„Załóż projekt eTwinning”

Dnia 17.10.2019 r. w sali komputerowej Szkoły Podstawowej w Bobowej odbyło się kolejne szkolenie programu eTwinning, w którym uczestniczyło 12 nauczycieli.

Tematyka szkolenia:

Prezentacja programu eTwinning

Przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów eTwinning

Szukanie partnera na platformie eTwinningLive
Rejestracja i edycja projektu
Narzędzia eTwinning – TwinSpace

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości

Prowadzenie: Celina Świebocka – trener warsztatów komputerowych, ambasador programu eTwinning w województwie małopolskim


Kurs metodyczny w Wielkiej Brytanii

 
 
Pierwsza mobilność już za nami

W dniach od 30 września do 12 października 2019 r. dwie anglistki z naszej szkoły – pani Magdalena Górowska i pani Marta Michalik wzięły udział w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego, który odbywał się w Brighton w Wielkiej Brytanii. Temat kursu to „Język, metodyka i kultura” (Language, methodology and culture). Nauczycielki same wybrały tematykę oraz miejsce kursu. Mogły one wziąć udział w tych dwutygodniowych warsztatach dzięki programowi Erasmus+, w którym uczestniczy obecnie nasza szkoła.

Wybrany kurs umożliwił naszym nauczycielkom wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego pochodzącymi  z wielu różnych krajów na świecie, nie tylko z obrębu Unii Europejskiej. Nauczycielki zapoznały się również z nowymi technikami stosowanymi w nauczaniu języka, zebrały ciekawe pomysły na rozwiązywanie metodycznych zawiłości, mogły używać języka angielskiego przez 24 godziny na dobę, doświadczały stosowania codziennego, nieformalnego języka, używanego przez Brytyjczyków na ulicy, czy w sklepie. Dzięki temu mogły odświeżyć swoją dotychczasową wiedzę, jak również doskonalić poszczególne umiejętności językowe.

Kurs dał im nie tylko możliwości uaktualniania wiedzy metodycznej oraz doskonalenia języka angielskiego, ale dał im również sposobność zetknięcia się z kulturą tego kraju. Nauczycielki zwiedziły najbardziej znane miejsca w Londynie, Brighton, Bath i miały nawet szansę zobaczyć z bliska słynny kamienny krąg Stonehenge.

Możliwość zetknięcia z historią, kulturą, tradycjami i zwyczajami tego kraju pomogła im doświadczyć tego, o czym razem z polskimi uczniami często czytają w podręcznikach do nauki przedmiotu. Teraz nie będzie to już tylko teoria, ale również wspomnienia, anegdoty, porównania oparte na doświadczeniach.


Kurs metodyczny we Włoszech

 
 
 
Kolejne doskonalenie nauczycieli języka angielskiego

W dniach 04.11-15.11.2019 r. nauczyciel języka angielskiego naszej szkoły p. Sylwester Szczepanek wziął udział w kursie metodycznym, który odbył się we Florencji. Temat tego kursu to: „Kreatywna klasa – narzędzia i wskazówki dla nauczycieli języków obcych”. Wyjazd możliwy był dzięki programowi Erasmus Plus Mobilność, który realizuje nasza szkoła.

W trakcie zajęć nauczyciele rozwijali swoje umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego. Główny nacisk kładziono na nowoczesne metody nauczania tj. CLIL (Metoda zintegrowanego nauczania języków i przedmiotu), TBL (Metoda zorientowana na działanie w nauczaniu języków obcych), czy CLT (Komunikacyjno-konwersacyjna metoda nauczania języków).

Dwutygodniowy kurs umożliwił naszemu nauczycielowi wymianę doświadczeń z nauczycielami z różnych europejskich krajów np. Grecji, Portugalii, Niemiec czy Hiszpanii. Dodatkowym atrybutem była możliwość poznania bogatej kultury Toskanii i samej Florencji.


Szkolenie nauczycieli w Niemczech

 
 
Lernt Deutsch mit uns!

W dniach 25.11.2019 – 06.12.2019 trzy nauczycielki naszej szkoły: P. Jolanta Połeć, P. Lucyna Hartig i P. Wiesława Tarasek uczestniczyły w szkoleniu nauczycieli w Niemczech w Ratyzbonie (Regensburg) w ramach programu Erasmus+.

Nauczycielki przez dwa tygodnie uczęszczały na zajęcia językowe do szkoły językowej „Horizonte – Institut für Sprache, Kommunikation und Kultur” w Ratyzbonie, gdzie w międzynarodowych grupach doskonaliły swoje umiejętności w zakresie języka niemieckiego. Każda z nich była zakwalifikowana do innej międzynarodowej grupy, stąd też każda miała okazję poznać nowych ludzi z innych krajów, nawiązać z nimi znajomość i rozmawiać wyłącznie po niemiecku.

Popołudniu odbywały się zajęcia metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego, w których brała udział P. Jolanta Połeć. Na tych zajęciach nauczyciele szkolili się z zakresu metodyki języka obcego. Uczyli się, jak na zajęciach języka niemieckiego wprowadzić ruch, jak pracować z piosenką, filmem. Dowiedzieli się, jak uczyć języka obcego poprzez gry i zabawy, które uatrakcyjniają lekcje i są tak lubiane przez uczniów. Poznawali również współczesny język młodzieżowy oraz uaktualniali swoją wiedzę na temat Niemiec i jego mieszkańców.

Nauczyciele niemieccy byli mili i przyjaźnie nastawieni, byli też doskonale przygotowani do swoich zajęć pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Zajęcia były ciekawe, choć czasem wyczerpujące.

Ponadto nasze nauczycielki zwiedziły bawarskie miasta (Ratyzbona, Norymberga, Monachium), poznały tamtejsze zabytki i muzea, np. niedawno otwarte Muzeum Historii Bawarii w Ratyzbonie.

W związku z tym, iż termin szkolenia zbiegł się z okresem adwentu, nauczycielki poznały wiele tradycji i zwyczajów związanych z obchodzeniem tego okresu w Niemczech. Do tych tradycji należą m.in. jarmarki bożonarodzeniowe, na których można było zakupić prezenty czy ozdoby choinkowe, spróbować świątecznych przysmaków, ale przede wszystkim spotkać się z innymi ludźmi w iście bajkowej, świątecznej scenerii.

Kurs zakończył się uzyskaniem certyfikatu językowego. Kurs umożliwił nauczycielom dostęp do nowych materiałów, technik i metod nauczania, z których aktualnie korzystają podczas prowadzenia zajęć w szkole.


Druga „Kawiarenka Europejska”

 
 
 
„Kawiarenka Europejska” 
 
 
czyli rzecz o tym, jak było w Niemczech

16 stycznia 2020 r. w szkolnej świetlicy odbyła się druga tzw. „Kawiarenka Europejska”. Szkoła Podstawowa w Bobowej uczestniczy w roku szkolnym 2019/2020 w unijnym programie „Erasmus+”. W ramach tego programu w trakcie bieżącego roku szkolnego 13 nauczycieli bierze udział w dwutygodniowych szkoleniach metodycznych bądź językowych w 5 krajach europejskich.

W pierwszym semestrze Pani Marta Michalik i Pani Magdalena Górowska udały się do Wielkiej Brytanii na kurs metodyczny języka angielskiego, Pan Sylwester Szczepanek wyruszył do Włoch również na kurs metodyczny języka angielskiego, natomiast do Niemiec wyjechały: Pani Jolanta Połeć (kurs metodyczno-językowy), Pani Lucyna Hartig i Pani Wiesława Tarasek (kurs języka niemieckiego).

Druga „Kawiarenka Europejska” poświęcona była mobilnościom do Niemiec. Przybyli na nią zaproszeni goście: dyrektor SP w Bobowej Pan Adam Urbanek, dyrektor ZSP w Wilczyskach Pani Barbara Włodarz, dyrektor ZSZ w Bobowej Pan Wojciech Szafraniec, przedstawicielka ZSO w Bobowej Pani Agata Mruk, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Turska, koordynator projektu Erasmus+ Pan Paweł Popardowski oraz nauczyciele i reprezentacja uczniów SP w Bobowej.

Nauczycielki, które uczestniczyły w szkoleniu w Niemczech podzieliły się z zebranymi swoimi wrażeniami z pobytu w tym kraju. Opowiedziały o swoich kursach, zachęcały innych do ubiegania się o granty i dalszego doskonalenia się poprzez udział w podobnych przedsięwzięciach, odpowiadały na pytania zainteresowanych.

Podczas tego spotkania uroczyście wystąpili uczniowie klasy 7a. Najpierw podali kilka informacji na temat języków europejskich i skutecznych sposobów ich uczenia się. Następnie przedstawili kilka ciekawostek dotyczących Niemiec oraz mieszkańców tegoż kraju.

W związku z tym, iż termin szkolenia nauczycieli w Niemczech zbiegł się z okresem adwentu uczniowie zaprezentowali szereg tradycji i zwyczajów obchodzenia adwentu i Świąt Bożego Narodzenia w Niemczech. Spotkanie ubogacono kolędami w języku niemieckim. W kawiarence serwowano kawę i przysmaki świąteczne przywiezione z Niemiec.

Na koniec zaprezentowano fotorelację i krótki filmik ze szkolenia nauczycieli w Niemczech.

Spotkanie przygotowały Panie: Jolanta Połeć, Lucyna Hartig i Wiesława Tarasek.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content