Małopolskie talenty

Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny  – GMINA BOBOWA

Projekt nr RPMP.10.01.05-12-0229/18 współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020


 
Uroczyste otwarcie projektu 

„Małopolskie Talenty”

W sobotni poranek (12 października 2019), pomimo dnia wolnego od nauki, w Szkole Podstawowej w Bobowej roiło się od uczniów. Do szkoły przyszli uczniowie wyłonieni na podstawie przeprowadzonych wcześniej testów. Są to zdolne i utalentowane dzieci z Gminy Bobowa, które chcą rozwijać swoje talenty i będą to robić na dodatkowych sobotnich zajęciach w ramach projektu „Małopolskie Talenty”. 

Na otwarcie projektu przybyli również: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz, Dyrektor ZSO Bobowa Pani Urszula Jabłońska, Dyrektor ZSZ Bobowa Pan Wojciech Szafraniec, Dyrekcja SP Bobowa Pan Adam Urbanek i Pani Danuta Tarasek, Przewodnicząca Rady Rodziców SP Bobowa Pani Jolanta Turska, Koordynator projektu Pan Dariusz Włodarz oraz nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami zdolnymi.

Bardzo poważnie traktujemy edukację, szkołę – mówił włodarz naszej gminy Pan Wacław Ligęza kierując swoje słowa do zgromadzonych uczniów. Wy jesteście przyszłością naszej gminy, naszego miasta, powiatu, województwa i Polski. Życzę Wam, aby ten projekt przyniósł owoce w postaci tego, że jeszcze bardziej się otworzycie na te przedmioty, na te wyzwania, na te zadania, które przed Wami stoją poprzez narzędzia i instrumenty zakupione w ramach tego programu. Zajęcia muszą być zrealizowane, a Wy powinniście osiągnąć efekt. Dziękuję szkole w Bobowej jako liderowi i wszystkim nauczycielom, którzy będą ten projekt realizować. (…)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Molendowicz porównała grupę uzdolnionych uczniów do reprezentacji sportowej – Jesteście reprezentacją wszystkich uczniów naszej gminy. Przeszliście pozytywnie testy, ale nie wystarczy przejść testy, trzeba nadal trenować. Powinniście te zajęcia traktować jak treningi. Sportowcy, piłkarze muszą trenować, żeby być w dobrej formie. Tak samo trzeba trenować swój mózg, swoje szare komórki. Jeśli nie będzie się Wam chciało wstać w sobotę, pomyślcie sobie, że idziecie trenować własny umysł. Życzę Wam, aby nauka przynosiła Wam radość, a nauczycielom życzę satysfakcji z Waszych sukcesów. 

Na koniec głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Turska – Chciałam podziękować serdecznie Panu Burmistrzowi za kolejny projekt skierowany do uczniów. Zapamiętajcie [uczniowie], że co się nauczycie teraz, tego Wam nikt nie odbierze, to jest skarb na całe życie. Życzę Wam, abyście mogli jak najlepiej zainwestować swoją wiedzę i w przyszłości znaleźć wymarzoną pracę.

 

MAŁOPOLSKIE TALENTY – I, II ETAP EDUKACYJNY – GMINA BOBOWA

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych na terenie Gminy Bobowa – w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej. Realizacja projektu ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych przedmiotowych takich jak: język angielski, nauki matematyczno-przyrodnicze, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz kompetencje społeczne.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych według programów zajęć pozaszkolnych dla uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Bobowa, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w wyżej wymienionych obszarach. W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację 3 edycji zajęć, odpowiednio w roku 2019/2020 – I edycja, 2020/2021 – II edycja oraz 2021/2022 – III edycja. W ramach każdej z edycji będą organizowane 2 etapy edukacyjne obejmujące odpowiednio: w ramach I etapu – uczniów klas V-VI i II etapu – uczniów klas VII i VIII.

Przeprowadzono przetarg na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Zakupiono m.in. 2 ekrany dotykowe, 17 laptopów z oprogramowaniem, 2 rzutniki, 4 radioodtwarzacze , 2 dyktafony, modele brył przestrzennych, kalkulatory oraz gry strategiczne z przedsiębiorczości, fiszki i audiobooki do nauczania języka angielskiego oraz materiały dla uczniów.

Zajęcia będą prowadzić nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Bobowej, którzy ukończyli 45 – godzinne warsztaty przeprowadzone przez ekspertów Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na zajęciach zostanie zapewniony dwudaniowy ciepły posiłek dla uczestników oraz dla uczniów mieszkających poza Bobowa zostanie zapewniony transport autokarowy.

Poza tym pod koniec każdej edycji zaplanowano dla wszystkich uczestników projektu wycieczki edukacyjne powiązane z tematyką zajęć:

– z języka angielskiego – wycieczka do Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– z informatyki – wycieczka do wydziału Informatyki, Elektrotechniki oraz Robotyki i Automatyki w Krakowie oraz zwiedzanie Muzeum Historii Komputerów w Katowicach,

– z przedsiębiorczości – wycieczka pt. „Kupiecki Kraków” z warsztatami muzealnymi na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten–Czapskiego Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie,

– z matematyki – wycieczka na uczelnie techniczne np. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

 

Planowane rezultaty projektu to:

– wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień,

– wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych,

– podniesienie kompetencji kluczowych uczniów,

– zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji przedmiotowych,

– podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia ucznia zdolnego w szczególności z zakresu kompetencji kluczowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content