Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej

Wstęp do deklaracji:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej – sp.bobowa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im Stanisława Staszica w Bobowej
ul. Bohaterów Bobowej 6, 38-350 Bobowa
tel. 18 35 14 058
e-mail: kontakt@sp.bobowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.04.15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.02.19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem:

– zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne w postaci załączników.

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im Stanisława Staszica w Bobowej posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony,
  • wysoki kontrast,
  • negatyw,
  • jasne tło,
  • podkreślanie linków,
  • zwiększona czcionka,
  • reset.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2021.02.19
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji w dniach:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez osoby odpowiedzialne za wdrażanie ustaw o dostępności w Szkole Podstawowej im Stanisława Staszica w Bobowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz „Ułatwienia na stronie internetowej”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej im Stanisława Staszica w Bobowej – Anna Marczyk

Adres do korespondencji: ul. Boh. Bobowej 6, 38-350 Bobowa
Telefon: 18 35 14 058
E-mail: kontakt@sp.bobowa.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Szkoły Podstawowej w Bobowej im. Stanisława Staszica znajduje się przy ulicy Bohaterów Bobowej 6. Kompleks szkolny składa się z dwóch budynków: segment A i B, sali gimnastycznej oraz hali sportowej. Według obowiązujących przepisów, wynikających z prawa budowlanego kompleks budynków połączonych przewiązkami zaliczany jest do tzw. budynków wielkopowierzchniowych i objęty jest badaniami technicznymi w wymiarze sześciomiesięcznym. Kompleks szkolny otoczony jest wyznaczonymi parkingami oraz utwardzonymi placami manewrowymi, na których może być prowadzona akcja pożarowa. Wyznaczone są drogi przeciwpożarowe wokół budynku. W kompleksie szkoły znajduje się też boisko „Orlik” z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek szkoły posiada cztery wejścia, z tego dwa przygotowane są na przyjęcie osób z niepełnosprawnościami oraz osiem wyjść ewakuacyjnych na wypadek pożaru lub innego wydarzenia losowego. Szkoła posiada zadaszony podjazd dla osób z niepełnosprawnościami oraz sanitariaty na parterze (dla dziewcząt i chłopców). Przy hali rekreacyjno-sportowej znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na halę od wnętrza budynku można się dostać przy pomocy platformy-pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, bądź bezpośrednio z zewnątrz. Do hali można również wejść i wjechać bezpośrednio od strony szkoły przez szerokie drzwi. Na tym samym poziomie znajduje się sanitariat dla niepełnosprawnych. Parter szkoły jest dostosowany do obsługi petentów: rodziców, jak i uczniów z niepełnosprawnościami, w tym jest dostęp do sekretariatu, biblioteki, hali sportowej, sali gimnastycznej oraz klas nauczania przedszkolnego. W przypadku potrzeby kontaktu rodzica z uczniem, czy pedagogiem, konkretny nauczyciel po kontakcie telefonicznym z rodzicem schodzi na parter. Świetlica szkolna znajduje się na półpiętrze, do którego prowadzą schody przy których zamontowano platformę – pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami. Przy szkole wyznaczone i oznakowane poziomo są dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze przy głównym wejściu znajduje się tablica informacyjna i oznaczenia i w alfabecie Braille`a. Na korytarzach są umieszczone oznaczenia   kontrastowe, a także informacje w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content