Pedagog

 

Pedagog szkolny
mgr Justyna Gąsior
Godziny pracy:
pon.   8.00 – 12.00

wt. – pt.  8.00 – 12.30


Do podstawowych zadań pedagoga należy:
  • rozwiązywanie problemów ogólnowychowawczych oraz z zakresu profilaktyki
  • diagnozowanie środowiskowe
  • indywidualna opieka nad dziećmi mającymi problemy w nauce i zachowaniu
  • terapia pedagogiczna
  • orientacje zawodowe
  • współpraca z wychowawcami, rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym i instytucjami niosącymi pomoc dzieciom.

 

Skip to content