Regulaminy

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBOWEJ

Zasady korzystania z biblioteki:

 1. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie. Godziny pracy biblioteki szkolnej znajdują się przy wejściu do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 3. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.
 5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając książki do domu lub w czytelni na miejscu.
 6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 8. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mogą jednorazowo wypożyczyć większą liczbę książek.
 9. Książek wypożyczonych na swoje nazwisko nie można przekazywać innym osobom.
 10. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 11. Książki i inne dokumenty znajdujące się w bibliotece należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.
 13. Do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego, wszystkie książki wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
 14. W przypadku zmiany szkoły, uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 15. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor szkoły.
  Zadania biblioteki szkolnej:
 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.
 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 3. Prowadzenie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, np. organizowanie kiermaszy książek, zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach czytelniczych.
 4. Podejmowanie działań mających na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, ich kreatywności i zdolności artystycznych.
 5. Organizowanie konkursów, imprez i akcji promujących czytelnictwo.
 6. Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Umożliwienie poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 7. Współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz z innymi bibliotekami.
 8. Szczegółowe zadania biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza określa Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej.

 

Pozostałe regulaminy:
Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych dostępnych w bibliotece

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece

Regulamin korzystania z kącika czytelniczego

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content