Regulamin biblioteki

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie.
Biblioteka czynna jest:
Poniedziałek     7.30 – 15.00
Wtorek                 7.30 – 15.00
Środa                    7.30 – 15.00
Czwartek             7.30 – 15.00
Piątek                   7.30 – 14.00
Każdy uczeń winien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać sobie dni jej otwarcia.
Książki wypożycza się bezpłatnie.
Jednorazowo wolno wypożyczyć trzy książki.
Lektury wypożyczamy na okres dwóch tygodni, a pozostałe na jeden miesiąc.
Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią innych zamówień, może uzyskać prolongatę na następny okres pod warunkiem, że poprosi o to przed upływem terminu zwrotu.
Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni.
Wypożyczone książki należy szanować.
Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
W bibliotece obowiązuje cisza.
Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki winny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki.
Książkę zagubioną lub zniszczoną winien uczeń odkupić lub wpłacić równowartość względnie ofiarować w zamian inną książkę, uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.

Regulamin pracowni multimedialnej biblioteki Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej
 1. Pracownia multimedialna jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
 2. Z pracowni multimedialnej mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 3. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych, to znaczy do poszukiwań materiałów w dokumentach elektronicznych i w Internecie, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów i olimpiad przedmiotowych, do wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, do tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole. Nie należy wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz używania własnych CD ROM-ów.
 5. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 6. Za korzystanie z komputerów w czasie lekcji przedmiotowych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 7. Uczeń podaje nauczycielowi bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu lub adres strony lub cel korzystania ze stanowiska. Następnie wpisuje się do zeszytu, akceptując tym samym regulamin pracowni.
 8. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 9. Po zajęciu miejsc należy sprawdzić kompletność sprzętu komputerowego, stan biurek i krzeseł. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 10. Po zakończeniu pracy należy zostawić system w stanie logowania.
 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 12. W pracowni multimedialnej należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Nie wolno wnosić i spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 13. Dokumenty elektroniczne na płytach CD – ROM udostępniane są tylko na miejscu, nie ma możliwości ich wypożyczeń do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
 14. Na dysku twardym komputera można zapisać dokumenty dopiero po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 15. U nauczyciela bibliotekarza można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego.
 16. Zabrania się zamieszczania niedozwolonych plików oraz przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne.
 17. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentu przez użytkownika.
 18. Naruszenie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Wykaz programów multimedialnych w bibliotece szkolnej

 1. Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2 CD
 2. Multimedialna Powszechna Encyklopedia PWN 2 CD
 3. Atlas Świata 2 CD
 4. Słownik języka polskiego CD
 5. Słownik wyrazów obcych CD
 6. Słownik ortograficzny CD
 7. Słownik poprawnej polszczyzny CD
 8. „Rach Ciach” – multimedialne gry językowe / język angielski / CD
 9. Multimedialny pakiet encyklopedyczno- edukacyjny 4 CD
 10. Multimedialny program do nauki z zakresu wychowania komunikacyjnego
 11. „Jak to działa” – multimedialna encyklopedia techniki
 12. „Moje pierwsze ABC” – multimedialny przewodnik po alfabecie

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content