Informacje ogólne Małopolskie talenty

Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny  – GMINA BOBOWA

Projekt nr RPMP.10.01.05-12-0229/18 współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020


MAŁOPOLSKIE TALENTY – I, II ETAP EDUKACYJNY – GMINA BOBOWA

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych na terenie Gminy Bobowa – w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej. Realizacja projektu ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych przedmiotowych takich jak: język angielski, nauki matematyczno-przyrodnicze, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz kompetencje społeczne.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych według programów zajęć pozaszkolnych dla uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Bobowa, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w wyżej wymienionych obszarach. W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację 3 edycji zajęć, odpowiednio w roku 2019/2020 – I edycja, 2020/2021 – II edycja oraz 2021/2022 – III edycja. W ramach każdej z edycji będą organizowane 2 etapy edukacyjne obejmujące odpowiednio: w ramach I etapu – uczniów klas V-VI i II etapu – uczniów klas VII i VIII.

Przeprowadzono przetarg na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Zakupiono m.in. 2 ekrany dotykowe, 17 laptopów z oprogramowaniem, 2 rzutniki, 4 radioodtwarzacze , 2 dyktafony, modele brył przestrzennych, kalkulatory oraz gry strategiczne z przedsiębiorczości, fiszki i audiobooki do nauczania języka angielskiego oraz materiały dla uczniów.

Zajęcia będą prowadzić nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Bobowej, którzy ukończyli 45 – godzinne warsztaty przeprowadzone przez ekspertów Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na zajęciach zostanie zapewniony dwudaniowy ciepły posiłek dla uczestników oraz dla uczniów mieszkających poza Bobowa zostanie zapewniony transport autokarowy.

Poza tym pod koniec każdej edycji zaplanowano dla wszystkich uczestników projektu wycieczki edukacyjne powiązane z tematyką zajęć:

– z języka angielskiego – wycieczka do Centrum Językowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– z informatyki – wycieczka do wydziału Informatyki, Elektrotechniki oraz Robotyki i Automatyki w Krakowie oraz zwiedzanie Muzeum Historii Komputerów w Katowicach,

– z przedsiębiorczości – wycieczka pt. „Kupiecki Kraków” z warsztatami muzealnymi na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten–Czapskiego Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie,

– z matematyki – wycieczka na uczelnie techniczne np. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

 

Planowane rezultaty projektu to:

– wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień,

– wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych,

– podniesienie kompetencji kluczowych uczniów,

– zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji przedmiotowych,

– podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia ucznia zdolnego w szczególności z zakresu kompetencji kluczowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content