Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne – tak, wcześniejsze posyłanie dziecka do szkoły – nie. Wielu rodziców często zadaje mi, jako Dyrektorowi Szkoły, pytanie czy warto zapisać dziecko do przedszkola lub wcześniej posłać do szkoły? Wychowanie przedszkolne niesie ze sobą wiele korzyści...