Kategoria: Strona Główna

Zasady funkcjonowania szkoły od 4 maja 2021 roku

Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 4 maja 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej. Pozostali uczniowie klas 4-8 pracują zdalnie, bez zmian. Przypominamy o ogólnych zasadach pracy szkoły w czasie pandemii: DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASECZKI. Dyrektor szkoły Adam...

Regulamin akcji „Zbieramy śmieci – dbamy o lokalne środowisko”

Organizatorem akcji są: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobowej, nauczyciele biologii, przyrody i geografii. W akcji mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobowej. Akcja ma na celu uwrażliwić uczniów na czystość, ład i porządek w środowisku lokalnym. Zadaniem uczniów jest zrobienie zdjęcia...

Regulamin konkursu „Upcycling- nowe życie śmieci”

1. Organizatorem konkursu z nagrodami „Upcycling- nowe życie śmieci” jest: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej, ul. Bohaterów Bobowej 6, 38-350 Bobowa. 2. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia na stronie www.sp.bobowa.pl i trwa do dnia 16 kwietnia 2021 roku. Uczestnictwo...

Wyniki wojewódzkiego konkursu „Małopolska Marzanna”

Do konkursu „Małopolska Marzanna” przystąpiło 37 uczniów z naszej szkoły, którzy  wykonali indywidualnie lub grupowo – 22 marzanny. W sumie na konkurs wpłynęło 186 prac. Celem konkursu było kultywowanie regionalnych tradycji folklorystycznych, a także promowanie kultury ludowej Województwa Małopolskiego. Marzanna...

Skip to content