Zasady bezpiecznego funkcjonowania w szkole w roku szkolnym 2021/2022

1. Dziecko przychodzi do szkoły zdrowe, bez objawów choroby. 2. Na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 3. Rodzice wchodzą do szkoły w maseczce i ograniczają pobyt w placówce do minimum, przebywając na dolnym korytarzu / w szatni. 4. Należy zachować dystans społeczny – minimum...