Terminy zajęć w ramach projektu Małopolskie Talenty – I,II etap edukacyjny