Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej  w sprawie tzw. kształcenia na odległość, wprowadzonego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

 

Nr  zarządzenia  24/2019/2020

 

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zarządzenia Dyrektora  obowiązuje od dnia 15.04.2020 do 26.04.2020

& 1.  W okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły, spowodowanego stanem epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Dyrektor wprowadza tzw. kształcenie na odległość, zdalne nauczanie  i  inny sposób realizacji tych zadań.

&  2.  Realizacja zadań edukacyjnych prowadzona jest na platformie edukacyjnej, przy pomocy e- dziennika, z wykorzystaniem innych komunikatorów, wcześniej wprowadzonych pilotażowo /Messenger, Skype, WhatsApp/

&  3.  Zajęcia odbywają się w tzw. planie godzin  lekcyjnych, obowiązującym w II semestrze roku szkolnego 2019/2020. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie, wykorzystując zasoby  internetowe, wydawnictw i platform edukacyjnych.  Po zakończeniu zajęć mogą być dostępni dla ucznia po ówczesnym ustaleniu formy i pory kontaktu.

&  4.  Zobowiązuje się nauczycieli do ewidencjonowania pracy, w tym zapisów w e-dzienniku, tym samym sprawdzania frekwencji uczniów,  oceniania pracy uczniów.

&  5.   Ocenie podlegają prace pisemne, ćwiczenia, karty pracy wysłane nauczycielowi na komunikatorach internetowych, poczcie elektronicznej i platformie Google classroom zgodnie z zapisami statutu.

& 6.   Nadzór nad procesem kształcenia sprawuje Dyrektor i Wicedyrektor szkoły.

&  7. Wszystkie dane zebrane od uczniów i rodziców służą wyłącznie do celów edukacyjnych oraz ewidencyjnych SIO/Systemu Informacji Oświatowej/ i OKE Kraków.

& 8. Dane uczniów klas 8 zostaną usunięte z ewidencji do 31.12.2020 roku z wyłączeniem archiwizowanych  przez szkołę  dokumentów  np. arkusze ocen.

&  9. Wszystkie dane uczniów i rodziców  przechowuje się i  przetwarza   zgodnie z RODO.

Możesz również polubić…

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content