Regulamin akcji „Zbieramy śmieci – dbamy o lokalne środowisko”

Organizatorem akcji są: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobowej, nauczyciele biologii, przyrody i geografii. W akcji mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobowej. Akcja ma na celu uwrażliwić uczniów na czystość, ład i porządek w środowisku lokalnym. Zadaniem uczniów jest zrobienie zdjęcia zaśmieconego...