1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

„Żołnierze wyklęci” to ci, którzy po II wojnie światowej nie poddali się reżimowi władzy komunistycznej, a za swój bunt ponieśli najwyższą ofiarę – męczeństwo i śmierć. W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi tych niezłomnych żołnierzy, walczących o suwerenność i niepodległość Polski....