Rekrutacja do III edycji projektu Małopolskie Talenty

W ramach projektu Małopolskie Talenty przystępujemy do organizacji ostatniej edycji diagnozy uzdolnień uczniów w roku szkolnym 2021/2022. Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest gmina Bobowa, a realizatorem Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej. Projekt przewiduje realizację zajęć z czterech specjalności: języka angielskiego,...