Komunikat w sprawie COVID-19

Dyrektor SP Bobowa w związku z zagrożeniem związanym z zakażeniem koronawirusem, uwzględniając zalecenia GIS, MZ oraz MEN, zarządza, co następuje: 1. Uczeń przychodzi do szkoły tylko wówczas, gdy jego stan zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń. 2. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia uczeń zgłasza...