Informacja

Dyrektor SP Bobowa zaleca, aby uczniowie klas 6-8 w czasie przerw zasłaniali usta i nos, w trosce o bezpieczeństwo swoje, koleżanek i kolegów oraz pracowników szkoły, jak i rodziców, którzy przyprowadzają i odbierają dzieci. Dyrektor Szkoły Adam Urbanek