Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej   w  sprawie tzw. kształcenia na odległość , wprowadzonego  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.

Nr  zarządzenia  26/2019/2020

 

Podstawa prawna

1   .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4.Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.

 

Zarządzenia Dyrektora  obowiązuje od dnia 27.04.2020 do 24.05.2020

& 1.    W okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły, spowodowanego stanem epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Dyrektor wprowadza tzw. kształcenie na odległość, zdalne nauczanie  i   inny sposób realizacji tych zadań.

&  2.   Realizacja zadań edukacyjnych prowadzona jest na platformie edukacyjnej, przy pomocy e-  dziennika, z wykorzystaniem innych komunikatorów, wcześniej wprowadzonych pilotażowo /Messenger, Skype, Whatsapp/

&  3. Zajęcia odbywają się  w tzw. planie godzin  lekcyjnych, obowiązującym w II semestrze roku szkolnego 2019/2020. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie, wykorzystując zasoby  internetowe, wydawnictw i platform edukacyjnych.  Po zakończeniu zajęć mogą być dostępni dla ucznia po ówczesnym ustaleniu formy i pory kontaktu.

&  4.   Zobowiązuje się nauczycieli do ewidencjonowania pracy, w tym zapisów w e-dzienniku, tym samym sprawdzania frekwencji uczniów,  oceniania pracy uczniów.

&  5.   Ocenie podlegają prace pisemne, ćwiczenia, karty pracy wysłane nauczycielowi na komunikatorach internetowych, poczcie elektronicznej i platformie Google Classroom.

& 6.   Nadzór nad procesem kształcenia sprawuje Dyrektor i Wicedyrektor szkoły.

& 7.   Wychowawcy są zobowiązani do przekazywania informacji dyrektorowi szkoły o braku  realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów w ramach zdalnego uczenia się.

&  8. Wszystkie dane zebrane od uczniów  i rodziców służą wyłącznie do celów edukacyjnych oraz ewidencyjnych SIO/Systemu Informacji Oświatowej/ i OKE Kraków.

& 9. Dane uczniów klas 8 zostaną usunięte z ewidencji do 31.12.2020 roku z wyłączeniem archiwizowanych  przez szkołę  dokumentów  np.  arkusze ocen.

& 10. Wszystkie dane uczniów i rodziców  przechowuje się i  przetwarza   zgodnie z RODO.

 

                                                                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                  Adam Urbanek

Możesz również polubić…

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content