Odbiór ekopracowni

Dnia 4 października 2023 r. w naszej szkole dokonano odbioru ekopracowni przyrodniczej, w której uczniowie przeprowadzając doświadczenia w nowoczesny i kreatywny sposób będą zdobywać wiedzę na temat otaczającego ich świata.  Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni przyrodniczej w Szkole...