Podziękowanie za przeprowadzaną zbiórkę

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Nowym Sączu dziękuje Dyrekcji, Opiekunom Samorządu Szkolnego Pani Dorocie Rysiewicz i Pani Aleksandrze Sokołowskiej, Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom za zbiórkę karmy, akcesoriów i datków pieniężnych na rzecz zwierząt. Zobacz poniższy link: https://tinyurl.com/podziekowania-za-zbiorke