Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023

  Termin Zadanie 1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego wrzesień Inauguracja sportowego roku szkolnego 5-16 września 2022 r. Klasowe zebrania z rodzicami – wybór Rad Oddziałowych 20 września 2022 r. Zebranie Rad Oddziałowych – wybór Rady Rodziców...