Rekrutacja uczniów do projektu „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”

Ogłoszenie

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Bobowa ogłasza rekrutację Uczestników
i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.
W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe
i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:
1) sp.bobowa.pl
2) www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice
Oraz w wersji papierowej:
1) w sekretariacie SP w Bobowej

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie SP w Bobowej do 30 listopada 2021 r.

Załączniki:
Regulamin Realizacji Projektu
Regulamin Rekrutacji Uczniów
Formularz Zgłoszeniowy Ucznia
Lista zaplanowanych zajęć
Lista zaplanowanych zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
Formularz zgłoszeniowy na zajęcia ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Możesz również polubić…

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content