Rekrutacja nauczycieli do projektu „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”

Ogłoszenie

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Bobowa ogłasza rekrutację Uczestników
i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Nabór adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych w powiecie gorlickim.
W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli w celu rozwoju kwalifikacji zawodowych.

Przewidziane wsparcie w poszczególnych szkołach zostało podane w Załączniku 1b do Regulaminu Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:
1) sp.bobowa.pl
2) www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice
Oraz w wersji papierowej:
1) w gabinecie wicedyrektora SP w Bobowej

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie SP w Bobowej do 15 listopada 2021 r. dla rekrutacji na studia podyplomowe.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie SP w Bobowej do 30 listopada 2021 r. dla rekrutacji na kursy.

Załączniki:
Regulamin Realizacji Projektu
Regulamin Rekrutacji Nauczycieli 
Formularz Zgłoszeniowy Nauczycieli 
Lista zaplanowanych zajęć

Możesz również polubić…

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content