Pasowanie na ucznia

Dnia 14.10.2021 roku 46 uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bobowej zostało oficjalnie przyjętych do braci uczniowskiej. Uroczystość tę uświetnili swą obecnością: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Dyrektor Szkoły Adam Urbanek, Pedagog Szkolny Justyna Gąsior, Przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Turska,...