Podsumowanie akcji „Zbieramy śmieci – dbamy o lokalne środowisko”

30 kwietnia zakończyła się zainicjowana przez dyrektora szkoły akcja sprzątania swojej okolicy. W akcji wzięło udział 60 uczniów naszej szkoły, którzy podjęli wyzwanie i samodzielnie bądź pod opieką rodziców posprzątali wybrany przez siebie teren – pobocze drogi, fosę, zagajnik, fragment...