Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza konkurs

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W BOBOWEJ

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej.

 

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej.
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, informacyjnych itp. oraz umieszczone na tablicy informacyjnej oraz pismach dotyczących akcji charytatywnych.
3. Konkurs trwa od 05.10.2020r. do 16.10.2020 r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (max 3 osoby).
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej i Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w szkole.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace należy wykonać ręcznie lub komputerowo.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: Na kartce formatu A4 należy przedstawić znak. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych oraz materiałów objętych prawami autorskimi.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
-być czytelne i łatwe do zapamiętania,
-być łatwo identyfikowane z naszą szkołą oraz Szkolnym Kołem Wolontariatu jako grupą osób bezinteresownie niosących pomoc i wsparcie,
-wzbudzać pozytywne emocje,
-składać się: tylko z logotypu (stylizacji literowej), tylko z elementu graficznego będącego symbolem lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6.Prace należy składać podając:
-imię i nazwisko,
-klasę,
-płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 16.10.2020r. do opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu (p. Agnieszka Zagórska- Walicka, p. Dariusz Włodarz)
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z punktem IV podpunktem 4 niniejszego regulaminu,
2) oryginalność znaku,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
1. Dyrektor szkoły
2. Przedstawiciel Rady Rodziców
3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
4. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej
5. Przedstawiciel Szkolnego Koła Wolontariatu

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 23.10.2020 r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w szkole.

 

 

Możesz również polubić…

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content