Małopolskie Talenty

Zakończyła się I edycja projektu pod nazwą Małopolskie Talenty, beneficjentem przedsięwzięcia  była gmina Bobowa, a realizatorem Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Bobowej. Wsparciem było objętych 212 uczestników, podzielono ich na I i II etap edukacyjny według kategorii klas. W I etapie zrekrutowano 125 uczniów z klas 5 i 6, a w II udział wzięło 87 uczniów z klas 7, 8.  Projekt przewidywał realizację zajęć z czterech specjalności: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK). Uczestnicy projektu zostali wybrani na podstawie testu ze wspomnianych kompetencji. Byli to uczniowie szczególnie uzdolnieni, dlatego zajęcia zaplanowano tak, by rozwijać zdiagnozowane talenty i nadać kierunek  do pogłębiania i rozszerzania wspomnianych zainteresowań. Zajęcia projektowe odbywały się w soboty po 5 godzin dydaktycznych, naprzemiennie I i II etap edukacyjny. Uczniowie mieli zapewniony transport autokarowy, ciepły dwudaniowy posiłek oraz materiały szkoleniowe do zajęć i realizacji projektów  ze swoich specjalności.  Kadra projektu to nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Bobowej, przeszkoleni przez ekspertów  Małopolskiego Centrum Doskonalenia nauczycieli na 45 godzinnych warsztatach. Ich praca została poddana kontroli poprzez obserwację zajęć wspomnianych ekspertów z każdej kompetencji. Zajęcia rozpoczęto we wrześniu w formie uroczystego otwarcia przez Pana Wacława Ligęzę, burmistrza Bobowej, Pana Adama Urbanka dyrektora SP Bobowa w towarzystwie Pani Małgorzaty Molendowicz, przewodniczącej Rady Miejskiej oraz dyrektorów szkół średnich – Pani Urszuli Jabłońskiej (ZSO) i Pana Wojciecha Szafrańca (ZSZ). Ze względu na pandemię zmieniono w kwietniu 2020 roku formę zajęć na tzw. zdalne z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów, poczty elektronicznej oraz platformy Google Classroom.  Do szkoły zakupiono  komputery, tablice multimedialne oraz pomoce dydaktyczne w formie przyrządów, globusów itp. do prowadzenia zajęć.

Zdecydowana większość uczniów wzięła udział w wycieczkach edukacyjnych, które były tematycznie połączone z poszczególnymi kompetencjami. Grupa języka angielskiego miała zaplanowane zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem w języku angielskim trasą VIA REGGIA od Wawelu do Rynku, zwiedzanie Muzeum w Podziemiach Rynku oraz obiad w restauracji w centrum Krakowa. Dla grupy TIK przewidziano zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń im S. Lema w Krakowie oraz wizytę w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i na zakończenie pobytu – obiad. Grupa z przedsiębiorczości zwiedzała Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział im. Emeryka Hutten-Czapskiego, później uczniowie z przewodnikiem i opiekunami szli szlakiem pod nazwą „Kupiecki Kraków” i uczyli się, jak rozwijał się handel w Krakowie na przestrzeni wieków. Program wycieczki również zawierał punkt pod nazwą obiad w pobliżu Rynku. Podobnie grupa matematyczno-przyrodnicza najpierw zwiedziła Ogród Doświadczeń, później Muzeum Inżynierii Miejskiej, a wizytę w Krakowie zakończono obiadem dla uczestników. Z wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami wynika, że zarówno wycieczki, jak i całoroczne zajęcia cieszyły się bardzo  dobrą opinią wśród uczniów, ekspertów MCDN i rodziców. Kadra projektu starała się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki  dla uczestników, mamy nadzieję, że sprostaliśmy zadaniu.

Bardzo serdecznie dziękujemy Uczniom i Rodzicom za współpracę i wszelką  pomoc, wyrozumiałość i wsparcie w trakcie realizacji zadań projektu. Niezwykle cenimy sobie również świetną współpracę z pracownikami Urzędu Miejskiego, Gminną Jednostka Usług  Komunalnych i firmami współdziałającymi  z nami w trakcie realizacji projektu. Zakończyliśmy I edycję uroczystym rozdaniem zaświadczeń ukończenia zajęć. Planujemy II edycję od września, czekamy na Was Drodzy  Uczniowie.

 

Serdecznie dziękuję koordynatorom projektu: Dariuszowi Włodarzowi, Danucie Tarasek, Lidii Łaś za duży wkład pracy w realizację projektu, dyrektorom szkół podstawowych z terenu gminy Bobowa za motywowanie uczniów do udziału w projekcie, przeprowadzenie w swoich placówkach testów kwalifikacyjnych i przygotowanie odpowiednich dokumentów, a także instruktorom, którzy realizowali zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Dziękuję Burmistrzowi Bobowej Wacławowi Ligęzie za podjęcie tematu projektu i pracownikom gminy za opracowanie wniosku. Dodatkową wartością projektu było to, że realizowany był na terenie naszej gminy.  

Z poważaniem

Adam Urbanek

Dyrektor SP Bobowa

Możesz również polubić…

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content