Pokaz historyczny


Niecodzienna lekcja historii

Dnia 23 stycznia 2020 r. wszyscy
uczniowie naszej szkoły podzieleni na dwie grupy wiekowe uczestniczyli na sali
gimnastycznej w pokazie historycznym „Wrzesień 39” czyli rzecz o tym jak
wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita.
Pokazu dokonała grupa
artystyczna „Rekonstrukto”.

Artyści zaprezentowali uczniom:
sytuację międzynarodową II Rzeczypospolitej, etos żołnierza i ułana w
społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz 36 (szeregowy i podoficer),
ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki
broni, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie, musztrę i sprzęt bojowy.

Podczas pokazu uczniowie chętnie
odpowiadali na zadawane pytania. Na koniec każdy uczeń miał okazję obejrzeć
sprzęt bojowy i przymierzyć hełm.

Pokaz historyczny