Przekazanie szafek klasie 5a

Dnia 14 czerwca 2022 r. Dyrektor Szkoły Pan Adam Urbanek i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Turska przekazali uczniom klasy 5a w obecności wychowawcy Pani Agnieszki Zagórskiej-Walickiej nowe, kolorowe szafki szkolne. Fundusze na zakup szafek wypracowała Rada Rodziców...