Zaproszenie do złożenia oferty na: Świadczenie usługi przewozu uczniów na zajęcia w ramach projektu: „Małopolskie Talenty – I,II etap edukacyjny – Gmina Bobowa”

Formularz oferty – załącznik nr 1