Zakończenie roku przedszkolnego w SP w Bobowej

25 czerwca o godz. 8.00 w odświętnych strojach zebrały się w swoich salach dzieci klas przedszkolnych, aby odebrać dyplomy oraz pożegnać się ze swoją wychowawczynią, koleżankami i kolegami. Podczas uroczystości dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki. Sześciolatki odbierały dyplomy ukończenia klasy zerowej,...