Informacja Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobowej zgodnie z rozporządzeniem MEN zarządza, co następuje: 1. Ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego od dnia 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku. Ponadto dla dzieci klas 0-III SP, których rodzice pracują w podmiotach...