Zaproszenie do złożenia oferty na: „Organizację wycieczek edukacyjnych w ramach projektu: Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Bobowa”