Zaproszenie do złożenia oferty na: „Przygotowanie i dostawę dwudaniowego ciepłego posiłku dla uczestników zajęć w ramach projektu: Małopolskie Talenty – I,II etap edukacyjny – Gmina Bobowa” „

  Formularz oferty – załącznik nr 1