Pasowanie na czytelnika


Kłótnia wróżek sprowadziła pierwszaków do biblioteki

23 stycznia 2020 roku, tuż przed feriami
zimowymi uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bobowej zostali
uroczyście pasowani na czytelników. 

Pierwszoklasiści zebrali się na świetlicy
szkolnej, gdzie z uwagą obejrzeli przedstawienie pt. „Kłótnia
wróżek”.
W trakcie przedstawienia zgadywali, z jakich bajek pochodzą prezentowane postaci.  Bohaterami bajek byli uczniowie z klasy 6b.

Po przedstawieniu pierwszoklasiści
złożyli przysięgę czytelniczą. Przyrzekli, że będą rycerzami książki, przyjaciółmi i czytelnikami szkolnej
biblioteki.  Następnie dyrektor
szkoły pan Adam Urbanek dokonał uroczystego aktu pasowania na
czytelnika
 wielkim, białym piórem. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy
nowy czytelnik otrzymał małą książeczkę. Na koniec dyrektor szkoły zachęcał do
częstego odwiedzania biblioteki i wytrwałego czytania książek. 

Uroczystość pasowania na
czytelnika przygotowały panie bibliotekarki.

Młodzi czytelnicy! A
teraz już czas, aby iść do biblioteki szkolnej i wypożyczyć pierwszą
książeczkę!


Pasowanie na czytelnika