Siatkówka w projekcie


Siatkówka 

11 maja w hali ZS nr 1 w Bobowej grupa chłopców z klasy drugiej, w ramach realizacji projektu gimnazjalnego „Siatkówka moja gra w aktywne życie” zorganizowała i przeprowadziła turniej piłki siatkowej dla chłopców i dziewcząt w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego celem była m.in. integracja młodzieży gminy Bobowa. 

Chłopcy wcześniej się do tego turnieju solidnie przygotowali  uczestnicząc w warsztatach psychologiczno – pedagogicznych. Chłopcy sporządzili informacje o imprezie – plakaty, materiały reklamowe, zaproszenia, regulamin, dyplomy, opracowali system rozgrywek. Turniej sędziowali, a potem zredagowali komunikaty końcowe z imprezy. Przedsięwzięcie nie było łatwe, ponieważ w turnieju wystąpiło 16 zespołów, ale chłopcy z pomocą opiekunów projektu wywiązali się z realizacji zadania bardzo dobrze. 

W projekcie uczestniczyli: Michał Skupień, Mateusz Kwarciński, Artur Flądro, Łukasz Kopka , Łukasz Semla, Bartosz Zarzecki, opiekunowie projektu: pan Paweł Popardowski, pani Iwona Ćwikła. 

Siatkówka